News


RO e-Invoice: simplifying the electronic invoicing process


Press Article - January 10th 2024Back - PRESS ARTICLE - January 10th 2024

RO e-Invoice: simplifying the electronic invoicing process

Starting January 1, 2024, Romania requires electronic invoicing for all business transactions via RO e-Factura. This move aims to enhance financial transparency and reduce tax evasion, with automated solutions simplifying compliance and billing processes.

PRESS ARTICLE

Noile modificări legislative în domeniul fiscal prevăd introducerea, de la 1 ianuarie 2024, a obligativității facturării electronice prin intermediul sistemului RO e-Factura pentru toate tranzacțiile comerciale între persoane juridice. Noua modalitate de facturare și raportare, cunoscută sub denumirea RO e-Factura, redefinește sistemul fiscal din România, fiind impusă pentru utilizare atât în sectorul public, cât și în cel privat. Măsura legislativă are drept scop declarat o mai bună transparentizare a tranzacțiilor economice, modernizarea proceselor financiare și o reducere a evaziunii fiscale și a fraudei la TVA, însă, pentru multe companii, ea poate fi o veritabilă provocare.

Iată cum soluțiile software complet automatizate vă pot ajuta compania să depășească cu succes conformarea la aceste noi obligații legale

Adoptarea soluțiilor moderne pentru eficientizarea activităților financiare este crucială. Un domeniu de maximă importanță în acest sens îl reprezintă implementarea și utilizarea sistemului RO e-Factura în cadrul companiilor.

Acest sistem impus de lege devine o piesă cheie în această paradigmă digitală, iar Arggo RO e-Factura este o soluție facilă pentru implementarea și gestionarea noilor obligații ale companiilor. Cu o experiență vastă în furnizarea de soluții digitale adaptate nevoilor specifice ale companiilor, Arggo pune la dispoziție companiilor servicii specializate de emitere și raportare a facturilor electronice, în special pentru utilizatorii platformelor Microsoft Dynamics 365 Business Central/NAV și Microsoft Dynamics 365 for Finance & Operations/AX dar și pentru cei care folosesc un alt sistem ERP sau soluție contabilă.

Microsoft Dynamics 365 Business Central și Dynamics NAV reprezintă deja soluții puternice de gestionare a afacerilor, adaptate pentru mediul de afaceri din România. Aceste platforme oferă un cadru ideal pentru implementarea și utilizarea eficientă a sistemului RO e-Factura. Totuși, care sunt beneficiile oferite sistemele ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central/NAV sau Microsoft Dynamics 365 for Finance & Operations/AX la generarea și transmiterea facturilor electronice inclusiv în registrul RO e-Factura prin intermediul lor? Iată câteva dintre aceste avantaje:

  • Simplificarea procesului de facturare. Integrarea RO e-Factura în cadrul ambelor tipuri de platforme Dynamics 365 facilitează procesul de facturare și reduce timpul necesar pentru finalizarea tranzacțiilor.

  • Conformitate fiscală completă și eficiență în utilizare. Utilizarea soluției Arggo RO e-Factura ajută, pe baza platformelor Microsoft Dynamics 365 Business Central/NAV sau Microsoft Dynamics 365 for Finance & Operations/AX, companiile să se conformeze cerințelor legale și să evite penalitățile fiscale, sporind, totodată, eficiența și transparența operațională. În ambele platforme, generarea fișierului XML, formatul cerut de Agenția Națională de Administrare Fiscală pentru facturile emise, este un proces simplu și rapid.

  • Transparență și accesibilitate. Accesul rapid și ușor la informațiile fiscale și financiare necesare consolidează transparența și încrederea în procesele de afaceri.

  • Automatizare. Fișierele în format XML reprezentând facturile emise către alte persoane juridice sunt transmise în mod complet automat către Spațiul Privat Virtual al companiilor emitente, gestionat de ANAF. Sistemele ERP menționate pot fi conectate direct la platforma RO e-Factura nemaifiind astfel necesară transmiterea facturilor și a fișierelor XML asociate în mod manual, eliminând astfel sarcinile suplimentare și eliberând personalul dedicat către scopuri mai productive.

Facilitățile RO e-Factura oferite de Arggo prin integrarea cu platformele Microsoft Dynamics sau orice altă soluție contabilă reprezintă o evoluție esențială pentru mediul de afaceri românesc, asigurând modernizarea și eficiența în gestionarea tranzacțiilor financiare. Prin adoptarea acesteor soluții, companiile intră într-o nouă eră a eficienței și conformității fiscale, consolidându-și poziția într-un mediu competitiv și în continua schimbare.


Read the original article on: agerpres.ro

PRESS ARTICLE
January 10th 2024
MORE FROM ARGGO
businesscentral.ro logo timeqode logo

Copyright © 2024 Arggo. All rights reserved.